Jakość olejów Quaker State

Wysoko-parafinowa ropa naftowa, której udział procentowy frakcji smarowych wynosi 30%. Wszystkie inne ropy naftowe mają tych frakcji 5-7%, sporadycznie do 15%. Taki olej bazowy ma większąodporność na utlenianie, ma też zdecydowanie niższąskłonność do odparowywania, a co za tym idzie, niską konsumpcjęwłasną. Indeks lepkości wysoko-parafinowanego oleju bazowego pozwala mu być prawie obojętnym na wahania temperatury i zapewniać jednakowe parametry smarowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Jeśli przyjąć za indeks lepkości oleju bazowego z ropy pensylwańskiej za 100, to najlepsze oleje z ropy naftowej osiągają do 70, a wszystkie inne mieszczą się w granicach od 0 do 70.

Gdyby pokazać dzisiaj komuś nie oznakowane opakowanie oleju "Quaker State" gotów on w pierwszej chwili pomyśleć, że ma w ręku produkt spożywczy. Tymczasem ten klarowny, złocisty płyn w przeźroczystej butelce, to najnowsze osiągnięcie w inżynierii molekularnej w dziedzinie olejów smarowych. Uzyskano go wykorzystując wszystkie dotychczasowe doświadczenia zaplecza naukowo-badawczego z chronionym patentem systemem filtracji "Micro Q Filtration" włącznie.
Silniki smarowane olejami nowej generacji charakteryzują się cichą, nienaganną pracąw każdych warunkach, zużywają mniej paliwa, oleju i przede wszystkim przedłuża się ich żywotność. Spowodowane to jest obniżonymi oporami tarcia i brakiem zanieczyszczeń stałych.

 
   historia quakerstate | produkty quakerstate | z życia oleju | dobierz olej | kontakt                       2006 NETIUS Multimedia Quaker State oleje silnikowe